Zasady bezpiecznej wizyty u fryzjera w czasie Covid 19

W związku z obecnie panującą pandemią w całym kraju wszelkie salony urody, w tym również fryzjerskie, funkcjonują w pełnym reżimie sanitarnym. Obowiązuje szereg zasad i zaleceń dla salonów fryzjerskich. Wszelkie procedury mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno użytkowników salonów fryzjerskich, jak i jego pracowników oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia.

Zatem jak bezpiecznie korzystać z fryzjera? Oto kilka najważniejszych zasad:

  • umawianie wizyty w salonie fryzjerskim powinno odbywać się telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mediów społecznościowych; bez bezpośredniego kontaktu,
  • w salonach wyłączone jest działanie poczekalni, a osoby korzystające z usług powinny przychodzić na wizytę bez osób towarzyszących,
  • obowiązuje zachowanie 1,5 m odległości między poszczególnymi stanowiskami pracy; co ważne: dystans między osobami może być zmniejszony, jeśli usługa tego wymaga, a zastosowane są wszelkie inne środki ochrony osobistej,
  • w trakcie trwania wizyty zarówno fryzjerzy, jak i klienci powinni mieć założone maseczki i rękawiczki,
  • podczas usługi klienci nie powinni korzystać z telefonów komórkowych (dotykać ich i wyciągać).

Jeżeli chodzi o fryzjerów oraz pracowników, w trakcie i po każdej wizycie powinni oni również:

  • używać jednorazowych materiałów (okryć, ręczników czy podkładów) wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • zdjąć rękawiczki, wyrzucić je, następnie zdezynfekować ręce,
  • posprzątać i starannie zdezynfekować stanowisko, przy którym odbywała się usługa; dane stanowisko, przy którym odbywała się wizyta powinno być każdorazowo, po zakończeniu usługi dokładnie zdezynfekowane (narzędzia, materiały, klamki, uchwyty, oparcia krzeseł itp.),
  • zaczekać z kolejną wizytą, aż środek dezynfekujący zacznie działać,
  • przewietrzyć pomieszczenie.

Dodatkowo, przy wejściu do każdego salonu fryzjerskiego, powinny być zapewnione środki do dezynfekcji dla Klientów oraz instrukcja ich użytkowania. W odpowiednich miejscach powinny znajdować się również instrukcje dotyczące mycia rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek.

Bezpieczeństwo w salonie fryzjerskim concept.hair

W naszym salonie dokładamy wszelkich starań, aby każda wizyta była w pełni bezpieczna i komfortowa. W trosce o wspólne bezpieczeństwo wykonujemy dezynfekcję po każdej wykonanej usłudze, używamy jednorazowych materiałów. Naszych Klientów zapraszamy do czystego salonu. W celu zapewnienia pełnego komfortu, minimalizujemy ilość osób, które przebywają jednocześnie w salonie podczas trwania wizyty – tylko jeden Klient w trakcie usługi.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w czasie pandemii przez cały dzień, w godzinach otwarcia salonu stosujemy specjalistyczne urządzenie filtrujące powietrze ze smogu, kurzu i grzybów (filtry węglowe). Dodatkowo, urządzenie sterylizuje powietrze z wirusów, grzybów i innych patogenów (światło UV-C 253 nm).