Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG FRYZJERSKICH W SALONIE CONCEPT.HAIR KATOWICE

Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i korzystania z usług świadczonych w salonie concept.hair Katowice przy alei Wojciecha Korfantego 70/8.
Decydując się na nasze usługi akceptują Państwo niniejszy Regulamin

 1. Usługi i Zabiegi o których mowa w Regulaminie dotyczą wszystkich usług i zabiegów takich świadczonych przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 2. Klientem salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej. Ze względu na bezpieczeństwo, salon może odmówić przyjęcia dziecka w wieku poniżej 7 roku życia.
 3. Wszystkie usługi fryzjerskie wykonujemy w salonie concept.hair przy alei Wojciecha Korfantego 70/8 w godzinach pracy salonu od wtorku do piątku 9-20:30 oraz w wybrane soboty w godzinach 9-15. Godziny pracy salonu oraz dni otwarcia mogą podlegać zmianom.
  Wszelkie zmiany są ba bieżąco aktualizowane na oficjalnej stronie w mediach
  społecznościowych: https://www.facebook.com/concepthairkatowice/. Dodatkowo, istnieje możliwość umówienia wizyty w dni wolne w które zwyczajowo salon jest zamknięty (niedziela – poniedziałek – dni świąteczne) – koszt takich wizyt jest droższy o 50% i każdorazowo jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 4. W dniu poprzedzającym wizytę, Salon przesyła przypomnienie o wizycie z wyznaczony czasem na potwierdzenie wizyty (SMS o treści TAK) anulowaniem (SMS o treści NIE) lub ustaleniem nowego terminu (SMS o treści NOWY TERMIN). W SMS wysłany przez Salon określona jest godzina do której należy potwierdzić wizytę. Brak potwierdzenia wizyty w wyznaczonym czasie skutkuje anulowaniem wizyty i zatrzymaniem przedpłaty jeśli była wpłacona. Jeśli przedpłata nie była dokonana wcześniej, Salon może pobrać taką przedpłatę wysyłając link za pośrednictwem MOMENT PAY – brak wpłaty w czasie 60 min. od otrzymania linka skutkować będzie anulowaniem czasu na zaplanowaną wizytę.
 5. Wszystkie Usługi i Zabiegi oferowane w salonie concept.hair przez pracowników i właściciela salonu są odpłatne a szczegółowy cennik jest dostępny w salonie oraz udostępniany jest każdorazowo na prośbę Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej, w wiadomości e-mail recepcja.concepthair@gmail.com w konwersacji w wiadomości prywatnej na Facebooku lub na miejscu w salonie w dniu wizyty. Na stronie
  www.concepthair.pl oraz stronach partnerów (moment.pl oraz Booksy) salon również udostępnia niektóre usługi wraz z przybliżonymi cenami zgodnie z możliwościami technicznymi oferowanymi przez w/w partnerów. Wszystkie ceny zawarte w cenniku i na stronach internetowych nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Salon concept.hair nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z cennikiem przez Klienta przed wizytą.
  Wszelkie wątpliwości dotyczące kwoty za wizytę lub elementów usługi należy komunikować pracownikowi salonu przed wizytą lub w dniu wizyty w trakcie konsultacji, która poprzedza każdą Usługę i Zabieg w salonie fryzjerskim.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów, organizowania promocji, których zasady będą określone we właściwych regulaminach promocji. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 7. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą, BLIK-iem, bonem, linkiem tpay lub przy pomocy płatności online Moment Pay.
 8. Zadatek należy uiścić przy pomocy płatności Moment Pay. Zasady płatności Moment Pay są określone w regulaminie korzystania z portalu Moment.pl na stronie www.moment.pl/regulamin.
 9. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez portal Moment.pl, telefonicznie, w wiadomości e-mail (recepcja.concepthair@gmail.com / concepthair@int.pl).
  Zasady umawiania wizyt przez Moment.pl określa Regulamin korzystania z portalu Moment.pl, dostępny na stronie www.moment.pl/regulamin. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji dowolnych Usług. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub rezygnacja z usługi później niż na 72 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 10. Rezerwacja czasu wizyty w salonie może być poprzedzona przedpłatą. Salon może wysłać link do przedpłaty za pośrednictwem jednej z platform tpay.com, Moment Pay lub Booksy z którą salon ma podpisaną umowę. Link jest wysyłany na numer telefonu lub adres e-mail podany dobrowolnie przez Klienta. Klient ma prawo nie dokonać płatności przed wizytą jednak w takiej sytuacji salon anuluje zarezerwowany czas na wykonanie usług.
 11. Zasady zwrotu dokonanej wpłaty określa regulamin na stronie www.moment.pl/regulamin.
 12. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek,
  zostanie on zwrócony klientowi. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona.
 13. W przypadku rezygnacji przez Klienta z usługi lub jeśli w trakcie konsultacji ze Stylistą docelowy efekt nie jest możliwy do osiągnięcia Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta z uwagi na zarezerwowany czas wizyty.
 14. Salon nie ponosi odpowiedzialności za wiedzę zaczerpniętą z blogów o tematyce
  fryzjerskiej. Cała wiedza jaką kierują się pracownicy salonu oparta jest na zdobytym wykształceniu, praktyce, własnych doświadczeniach, ciągłym ustawicznym szkoleniom. Styliści salonu nie mają więc obowiązku ustosunkowywania się do wszelkich trendów lansowanych na stronach internetowych lub propagowanych przez inne salony fryzjerskie jeśli wykraczają poza wyznaczone standardy w salonie concept.hair Katowice.
 15. Salon concept.hair nie prowadzi konsultacji on-line i nie odpowiada za efekt końcowy na podstawie nadesłanych zdjęć przez Klienta chyba, że Klient przedstawi pełny proces chemiczny jaki został wykonany na nadesłanej inspiracji, historię poprzednich koloryzacji / rozjaśnień oraz barwę światła w jakiej zostało wykonane zdjęcie. Proces chemiczny koloryzacji, odbarwiania włosów jest bardzo zindywidualizowany a zdjęcia inspiracji mogą posłużyć jedynie jako wskazówka odcienia, kierunku koloryzacji lub być przedmiotem
  konsultacji ze Stylistą w doborze odpowiedniego odcienia do osobniczych cech Klienta.
 16. Salon concept.hair może odstąpić od wykonania każdej usługi fryzjerskiej jeśli nie będzie odpowiadać trendom powszechnie obowiązującym lub wyznaczonym w salonie lub jeśli będą sprzeczne z decyzją Stylisty lub jeśli będą wymuszane przez Klienta.
 17. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi z zakresu chemii fryzjerskiej (farbowanie, refleks, rozjaśnienie odrostu, metamorfoza, AIR TOUCH) nieodpowiednia kondycja włosów do finalnego efektu, włosy przedłużane, włosy farbowane henną, włosy po keratynowym prostowaniu (jeśli nie minęło 2 tygodnie) włosy po trwałej ondulacji (jeśli nie minęło 2 tygodnie) choroby skóry głowy (chyba, że Klient posiada zaświadczenie od lekarza lub trychologa zezwalające na wykonanie wybranego zabiegu) oraz kwestie estetyczne. W
  trakcie konsultacji ze Stylistą w dniu wizyty zostanie przedstawiony możliwy zakres usług zgodnie z wiedzą i sztuką fryzjerską pracownika salon.
 18. Nagrywanie obrazu i dźwięku podczas wykonywania usług fryzjerskich, wizerunku pracowników lub jakichkolwiek elementów wystroju salonu z późniejszą ich ewentualną publikacją jest bezwzględnie zakazane. Zabrania się również fotografowania wnętrza salonu oraz Pracowników z późniejszą publikacją na stronach internetowych, portalach społecznościowych bez pisemnej zgody Właściciela salonu.
 19. Wykorzystywanie identyfikacji wizualnej, nazwy firmy, logo oraz fotografowanie się przy nazwie salonu i logo bez zgody pisemnej Właściciela jest zabronione.
 20. Salon prowadzi sprzedaż bonów i karnetów. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty.
  Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne usługi. Jeśli klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.
  Bony na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie. Szczegółowy regulamin Bonów dostępny jest na stronie: https://concepthair.pl/wp-content/uploads/2019/10/bonpodarunkowy.pdf
 21. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.
 22. Za przedmioty pozostawione na terenie salonu concept.hair, Salon nie ponosi
  odpowiedzialności.
 23. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo wykonania nieodpłatnych poprawek.
  Reklamację należy złożyć na piśmie, poprzez adres e-mail recepcja.concepthair@gmail.com lub concepthair@int.pl osobiście w salonie lub listem poleconym. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni kalendarzowych. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po
  poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.
 24. Zabrania się palenia papierosów na terenie Salonu.
 25. Salon concept.hair jest przyjazny dla zwierząt.
 26. Salon concept.hair zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.